Waarvoor kan u bij ons terecht?

 

Manuele therapie

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

Vaak zijn stoornissen in het bewegen de oorzaak van het ontstaan van klachten. De manueel therapeut verhelpt die bewegingsstoornissen door het toepassen van specifieke technieken. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden verbeterd, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken (‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. Sommige mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet vervelend of pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar: bewegen gaat makkelijker en de pijn is verminderd. Na afloop van elke behandeling wordt het resultaat beoordeeld. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld.

Sportkinesitherapie

Bij sportkinesitherapie richten we ons niet alleen op het revalideren van de blessure, maar we besteden ook steeds aandacht aan de preventie ervan. Dit kan gebeuren aan de hand van screening, advies en een individueel oefenprogramma. Wij geven ook persoonlijk advies voor zowel de professionele als recreatieve sporter.

Dry needling

Dry needling is een nieuwere behandelmethode.De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie.Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.  Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur.Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam.Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling. Wat dry needling wel doet, is het behandelen van triggerpoints binnen de spier. Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. De therapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Manuele Lymfedrainage volgens Vodder

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen en bloed-, lymf- en hersenbanen. Oneindig veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. ManueleLymf Drainage ad modum Vodder werkt hierop in.

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt, zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht.

Zo ontstaan de niet-zichtbare en zichtbare oedemen. Deze oedemen kunnen fysieke en mentale klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, gaande van hoofdpijn, concentratieproblemen… tot orgaanklachten.

In al deze gevallen zal Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn.

Bekkenbodemreëducatie

De bekkenbodemreëducatie is een speciale vorm van gymnastiek die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te relaxeren. De bek-kenbodem bestaat uit een platte spierplaat die het bekken aan de achter-onderzijde afsluit en die de inwendige organen ondersteunt en op hun plaats houdt. Het bewust maken van en het aanleren van technieken om deze spieren, op het juiste moment en op de juiste manier op te spannen of te ontspannen, kan heel wat urine- en/of stoelgangproblemen oplossen. Mogelijk indicaties zijn:

Pre en postnatale kinesitherapie

Wat behandelen we?

Aandoeningen waarvoor u bij ons terecht kan:  rug en nekproblemen, sportletsels, myofasciale problemen, trauma, overbelastingsletsels, pré- en postoperatieve training en revalidatie, incontinentie, oedemen en perinatale kinesitherapie.

Zowel acute als chronische klachten van het bovenste en onderste kwadrant. Dit kan gaan van spanningshoofdpijnen, spierscheuren, ontstekingen, …

Wij doen geen huisbezoeken!